Museum Van Loon

Projectleider educatie (2011-2021)
Adviseur herinrichting (2015-2018)
Fondsenwerving (2018)
Hoofd bedrijfsvoering a.i. (2017)
Adviseur beleidsplan (2016)