Educatie

Door zelf te onderzoeken, leer je. De educatieve producten die ik ontwikkel zijn daarom hands-on en op maat.

Educatie


Wat kunnen bezoekers leren van de kunstcollectie of het monumentale erfgoed? Hoe kunnen schoolklassen er een verbinding mee maken of kan het vaklieden in spé inspireren? Hier stel ik multi-zintuigelijke programma’s, rondleidingen en lessen over samen zodat iedereen op zijn eigen manier kan leren. Uiteraard werk ik mijn programma’s uit in co-creatie met het onderwijs zodat zij aansluiten op het curriculum.

Een voorbeeld: Museum Van Loon

Museum Van Loon is het voormalige woonhuis van de regentenfamilie Van Loon. Ingericht met de authentieke familiestukken in een open opstelling, toont het museum hoe de familie Van Loon woonde in het 19de en vroeg 20ste eeuwse Amsterdam. Voor Museum Van Loon heb ik de educatieve programmering ontwikkeld. In samenwerking met MBO’s en in overleg met de museumdirectie, heb ik lessen uitgewerkt waarbij leerlingen historische technieken en materialen hands-on en in hun authentieke context kunnen bestuderen, ter lering en inspiratie voor hun toekomstige vak. Aan de hand van de succesvolle ervaringen met dit onderzoekende leren, heb ik daarna met het museumteam en een afvaardiging van de doelgroep, een reguliere rondleiding voor blinden en slechtzienden ontwikkeld en geïmplementeerd. Ook hierin staat het hands-on ervaren van het museumhuis centraal.

CultureClick is voor Museum Van Loon een ultieme katalysator en verbinder geweest tussen erfgoed en onderwijs. Met een nauwgezet oog voor de behoeften van de doelgroep en de ambities van het museum, heeft Willemijn van Helbergen een uitgekiend en vernieuwend educatief aanbod ontwikkeld dat wij duurzaam in de organisatie hebben ondergebracht.

Gijs Schunselaar, Directeur-bestuurder Museum Van Loon

Mijn diensten