Participatie

Gun het publiek om kunst en cultureel erfgoed te ervaren zoals ze dat zelf willen. Zo ontstaat een wisselwerking tussen het publiek en de collectie, die mijn inziens enorm verrijkend is.

Participatie


Omdat ik het belangrijk vind om aan te sluiten op de behoeften en perspectieven van het publiek, werk ik graag in co-creatie. Al in de ontwikkelfase werk ik nauw samen met de uiteindelijke gebruikers én met respect voor de kunst en het erfgoed. Hierdoor is wat ik oplever authentiek en op maat. En mogelijk verrassend wat betreft vorm, inhoud en locatie.

Een voorbeeld: Het Geheugen van West

Een aantal jaar ben ik projectleider geweest van het Geheugen van West. Deze community van bewoners uit Amsterdam (Nieuw) West deelt verhalen met elkaar over de buurt onder het motto ‘herinneringen voor de toekomst’. Via een website en met activiteiten, van intieme voorleesavonden tot grote buurtfestivals. Deelnemers leren hun buurt zo beter kennen en voelen zich er meer thuis. Bij aanvang krijgen zij een training in interviewen en computervaardigheden. Deze vaardigheden helpen hen om contacten te leggen en zichzelf te redden in een steeds digitaler wordende wereld. Inmiddels is zo een online verzameling verhalen ontstaan die door het Amsterdam Museum wordt ondersteund, als bijzondere aanvulling op de meer wetenschappelijke geschiedeniscollectie van het museum zelf.

Ik heb Willemijn in onze samenwerking en als projecttrekker bij het Geheugen van West ervaren als een fijne, open en actieve, ter zake kundige collega. Een voorbeeld van de goede samenwerking was ons beider optreden tijdens het Sloterplasfestival in 2011 waar wij om beurten met succes in een stand verhalen voorlazen en over het Geheugen vertelden aan bezoekers van het festival. De gedegen voorbereiding en uitvoering van deze voorstelling was bij Willemijn in zeer goede handen.

Ruud van Koert, Schrijver / Secretaris Geheugen van West

Mijn diensten